OSC/Član

Marko Jovanovac

Creative director

Marivo

Rođen u Osijeku, gdje je završio osnovnu školu i III gimnaziju. Diplomirao vizualne komunikacije na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizirao tipografiju na Cooper Unionu, New York. Većinom radi na projektima iz domene izdavaštva, kulture i sporta. Živi i radi u Osijeku, gdje je vlasnik Marivo, kreativnog odjela.