OSC/Član

Tina Mazalin

Odvjetnička vježbenica

Odvjetnički ured Tanja Petković Gregurek/Leibniz Universität Hannover-Institut za pravnu informatiku

2015. godine diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Splitu i od tad radim kao odvjetnička vježbenica.

Trenutno završavam poslijediplomski studij iz IT i IP prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Hannoveru na Institutu za pravnu informatiku, Das Institut für Rechtsinformatik (IRI) .

Završavam i poslijediplomski studij iz ICT prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Oslu na insitututu The Norwegian Research Center for Computers and Law.

Pripremam diplomski rad čija tema je komparativna analiza patentabilnosti software-a u Europi i SAD-u.

  • Status: Zaposlena/ LL.M. Kandidat IT, ICT, IP pravo
  • Odvjetnički ured Tanja Petković Gregurek/Leibniz Universität Hannover-Institut za pravnu informatiku