OSC/Član

Igor Ragić

Senior Software Engineer

Siemens CVC d.o.o.

Igor je u informatici, manje-više 25 godina (20 godina radnog iskustva). Manje se bavio developmentom (Basic, Clipper u početku; C, Java nešto kasnije). Više se zanima, a i profesionalno radi, kao system administrator. Iskustvo sa Unix i Linux operativnim sustavima preko 20 godina (od SCO Unixa i Caldera Linuxa do Solarisa i RHEL/Debian Linuxa). Dobro se snalazi sa shell scriptingom (ksh/sh/bash), te scripting jezicima (Perl, Python). Voditelj je tima, a djelomično je vodio i neke projekte u sferi integracije i system testa.

Siemens CVC d.o.o. bavi se IT rješenjima prvenstveno u telekom industriji. Rješenja su većinom bazirana na Solaris ili RHEL platformi, Oracle ili MySQL bazi. Sustavi su najčešće HA (High Availability), bazirani na Solaris Cluster rješenju. Development je uglavnom u jezicima C, Java, Perl, Python.

  • Status: Zaposlen
  • Siemens CVC d.o.o.