Kategorija: CodeCAMP

Cijeli Članak

CodeCAMP: Web design i tipografija

Najava U radionici ćemo proći kroz primjere dobre prakse korištenja tipografije u web designu. Upoznat ćemo se s temama poput "reading distance", "font selection", "fallbacks", "vertical rhythm" te se osvrnuti na njihovu primjenu. Veći web pro...

Cijeli Članak

CodeCAMP: Uvod u testiranje

U predavanju “Uvod u testiranje” predavačica će se pozabaviti teorijom i objasniti načela i principe testiranja: Što je testiranje? Razlika između validacije i verifikacije Testiranje, osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete Tipo...

Cijeli Članak

CodeCAMP: CSS predprocesori i postprocesori

Predavanje o CSS predprocesorima i postprocesorima sagledat će i komparirati napredne funkcije CSS predprocesora poput Less-a i Sass-a (LibSass-a) te predstaviti CSS postprocesore poput Autoprefixer-a, Myth.io-a i Pleeease-a. Uz primjere iz stvar...