Vodič za buduće studente: FERIT

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) u OSC-ovom vodiču za buduće studente predstavlja izv.prof.dr.sc Tomislav Matić, prodekan za nastavu i studente.

Ukratko predstavite vaš fakultet.

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je suvremen i moderan fakultet koji se razvija u svim segmentima svoje djelatnosti. Obrazovni proces provodi se kroz tri razine visokoškolskog obrazovanja pri čemu se studijski programi stalno unaprjeđuju i usklađuju s razvojem novih znanstvenih spoznaja i s potrebama gospodarstva.

Visokoškolska nastava na FERIT-u pokrenuta je 1978. godine na Studiju elektrostrojarstva Osijek iz područja elektrotehnike. Od tada se FERIT kontinuirano razvijao i danas nudi moderne studijske programe iz područja elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Trenutno je u provedbi deset studijskih programa od čega dva studijska programa preddiplomskih sveučilišnih studija (Elektrotehnika i Računarstvo), tri studijska programa diplomskih sveučilišnih studija (Elektrotehnika, Računarstvo te Automobilsko računarstvo i komunikacije), jedan poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika, tri poslijediplomska specijalistička studija (Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, Napredne komunikacijske tehnologije te Procesno računarstvo) i jedan studijski program stručnog studija Elektrotehnika s tri smjera (Automatika, Elektroenergetika i Informatika).

Detaljne informacije o upisu studijskih programa FERIT-a dostupne su na portalu koji je izrađen za buduće studente na poveznici http://postani-student.ferit.hr/. Uz podatke o studijskim programima, upisnim kvotama, uvjetima i postupku upisa, mogu se pronaći i osnovne informacije o studiranju na FERIT-u i mogućnostima nakon studija.

Molim da ukratko opišete programe koji su relevantni za IT industriju i koliko studenata upisujete predstojeće akademske godine u svaki od njih. Koje uvjete kandidati moraju zadovoljiti za upis?

Od studijskih programa koje FERIT nudi budućim studentima, svi su u skladu s potrebama IT industrije. Uz preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Računarstvo koji su nedvojbeno vezani za IT industriju, i preostali studiji FERIT-a u skladu su s potrebama IT sektora. Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika nudi mogućnost izbora dva bloka nakon prve godine studija – izborni blok Elektroenergetika te Komunikacije i informatika. Svojim interdisciplinarnim sadržajem koji obuhvaća područje elektrotehnike i računarstva, izborni blok Komunikacije i informatika studentima pruža kompetencije iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija koje osiguravaju mogućnost brzog zapošljavanja na tržištu rada. Uz kvalitetne preddiplomske i diplomske studijske programe u području elektrotehnike i računarstva, ključne za IT sektor, FERIT je pokrenuo u Hrvatskoj jedinstveni studijski program diplomskog sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije koji studentima FERIT-a osigurava kvalitetnu izobrazbu u specifičnom interdisciplinarnom području u kojem je zamjetna sve veća potreba za stručnim kadrom.

Predstojeće akademske godine, na preddiplomskim studijima FERIT-a predviđena je kvota za upis 385 studenata. Od toga je za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika predviđeno 125, za preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo 140 te za preddiplomski stručni studij Elektrotehnika 120 upisnih mjesta (30 smjer Automatika, 30 smjer Elektroenergetika i 60 smjer Informatika). Uvjet za upis sveučilišnih studija je polaganje obveznog dijela državne mature uz položenu A razinu matematike, dok je upis stručnog studija moguć i s B razinom matematike. Na svim studijima dodatne bodove donosi polaganje Fizike i Informatike u sklopu izbornog dijela državne mature.

Na kojim radnim mjestima se najčešće zapošljavaju vaši studenti nakon završetka školovanja?

Studenti FERIT-a nakon završetka studija zapošljavaju se u tvrtkama iz područja elektrotehnike i računarstva. U skladu s kompetencijama koje stječu, širok je spektar tvrtki u kojima su bivši studenti FERIT-a trenutno zaposleni. Najbolji uvid u širok raspon djelatnosti tvrtki poslodavaca magistara inženjera FERIT-a je uvid u bazu tvrtki korisnika portala za studente i poslodavce STUP, koji okuplja tvrtke od elektroenergetskog sektora, preko telekomunikacijskih tvrtki do širokog spektra tvrtki iz IT sektora. Cilj pokretanja STUP-a je uspostavljanje platforme na kojoj suradnja tvrtki i budućih poslodavaca započinje već tijekom studija kroz dodjelu stručnih praksi, završnih i diplomskih radova te u konačnici objavljivanja natječaja za radna mjesta.

Imate li prilagođene programe za zaposlene, tj. one koji nisu vaši redoviti studenti?

Od prilagođenih programa za zaposlene, Fakultet od 2008. nudi različite programe cjeloživotnog obrazovanja koji su usmjereni na računarstvo i IT sektor, poput edukacije „Razvoj mobilnih aplikacija“ za koju je kurikulum izrađen u sklopu projekta „U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada“. Kroz programe cjeloživotnog obrazovanja FERIT-a do sada je prošlo preko 550 polaznika. Navedena područja pokazuju veliki rast potreba tržišta rada posljednjih godina i s obzirom na različitu razinu interesa za različite programe, planira se usklađivanje ponuđenih programa s potrebama tržišta rada.

Što vas izdvaja od “konkurencije”? Zašto bi kandidati trebali upisati baš vaš fakultet? Koje su najveće prednosti vaših programa?

S obzirom na studijske programe, FERIT je potrebno uspoređivati s fakultetima koji izvode studijske programe iz područja elektrotehnike i računarstva. Svojim studentima FERIT nudi atraktivne studijske programe koji su usklađeni s potrebama tržišta rada i u skladu sa standardima relevantnih ustanova u Europskom prostoru visokog obrazovanja. U usporedbi s ostalim fakultetima iz srodnih područja, mnogi studenti u posljednje vrijeme ističu prednosti FERIT-a koji uz usporedivu razinu kvalitete studijskih programa nudi puno otvoreniji pristup prema studentima, veću dostupnost nastavnika i brzu prilagodbu uvjetima na tržištu rada. Poticajno okruženje na FERIT-u, uz atraktivne studijske programe te kvalitetan nastavni kadar, budućim studentima pruža kvalitetno studiranje koje im po završetku studija jamči brzo zapošljavanje i ostanak u Slavoniji.

Surađujete li s tvrtkama i kako prilagođavate nastavne programe tržišnim potrebama?

Suradnja s tvrtkama primarni je cilj FERIT-a. Osim suradnje s ciljem usklađivanja studijskih programa s potrebama tržišta rada, FERIT s tvrtkama surađuje i kroz stručne i znanstveno-istraživačke projekte. Kako bi unaprijedili studijske programe i obogatili ih sadržajima koji su trenutno aktualni na tržištu, na FERIT-u se veliki broj stručnjaka iz gospodarstva uključuje u nastavni proces kroz gostujuća predavanja. Tako studentima prezentiramo najaktualnije sadržaje i znanja koja će im trebati na tržištu. Kako bi dodatno približio studente budućim poslodavcima, Fakultet je pokrenuo prethodno spomenuti portal za studente i poslodavce – STUP. Na taj način osigurana je mogućnost intenzivnije suradnje s tvrtkama te uvođenje obvezne studentske prakse na diplomske studije. U takvim uvjetima, u suradnji s nekoliko tvrtki, pokrenut je studijski program diplomskog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije.

Sudjelujete li u “izvannastavnim”, tj. aktivnostima u zajednici ili OSC-u?

Niz događanja i gostujućih predavanja tvrtki iz OSC-a organizira se u okviru redovite nastave na našim studijskim programima, poput konferencije “Industrija 4.0 i kibernetička sigurnost”, Software StartUp akademije, Inchoo PHP Akademije, Game Dev Code Club radionice, konferencije „Koda i igara“ kao uvod u CodeCAMP projekt. U suradnji s tvrtkama iz OSC-a FERIT provodi fakultetski natječaj Pro-Student u kojemu tvrtke iz OSC-a nude stručnu i savjetodavnu podršku studentima, itd. Također, u okviru svog radnog vremena i opisa radnog mjesta, sudjelujem na nekoliko projekata kroz koje FERIT i njegovi djelatnici doprinose lokalnoj zajednici. Osim izvannastavnih aktivnosti u sklopu radnog vremena, osobno sam angažiran u volonterskim aktivnostima kada mi to dopuštaju obveze. S obzirom da se ne bavim programiranjem, do sada nisam bio uključen u aktivnosti u OSC-u, ali se kao novi Prodekan za nastavu FERIT-a planiram u skoro vrijeme aktivnije uključiti i u rad OSC-a.

Uspijevaju li vaši studenti dobiti stipendije za financiranje troškova školovanja i na koji način?

Mogućnost stipendiranja studenata u posljednje je vrijeme olakšana uvođenjem portala STUP koji omogućava brže i pravodobnije komuniciranje studenata i potencijalnih poslodavaca koji stipendiraju buduće djelatnike. Politika tvrtki koje nude stipendije je nastojanje da već tijekom studiranja osiguraju kvalitetan kadar. Na taj način značajan broj naših studenata prima stipendiju i već tijekom studiranja ima osigurano radno mjesto. Osim stipendija koje dijele poslodavci, naši studenti ostvaruju pravo na državnu stipendiju, a od akademske godine 2017./2018. veliki broj studenata FERIT-a ostvario je pravo na državnu stipendiju namijenjenu za studente iz STEM područja.

Najave događaja

  • Nema nadolazećih događaja.

1 komentar na Članak

  1. Damir napisao:

    Prilagođen program za zaposlene poput izbacivanja izvanrednog studiranja ili uvođenje obaveznog prisustva na predavanju od 70% ste zaboravili navesti.

Ostavi Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *