Vodič za buduće studente: FFOS

Filozofski fakultet Osijek u OSC-ovom vodiču za buduće studente predstavlja dr.sc. Tomislav Jakopec.

Ukratko predstavite vaš fakultet.

Filozofski fakultet Osijek je ustrojen u organizacijske jedinice Odsjeci, kojih postoji 12, a pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti. Prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama, u području 5. Društvene znanosti, polju 5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti djeluje Odsjek za informacijske znanosti (OZIZ). Odsjek izvodi jednopredmetni preddiplomski studij Informatologija te dvopredmetne diplomske studije: Informatologija, Nakladništvo i Informacijske tehnologije.

Upisne kvote su:

 • Jednopredmetni preddiplomski studij Informatologija: 40
 • Dvopredmetni diplomski studij Informatologija: maksimalno 20
 • Dvopredmetni diplomski studij Nakladništvo: maksimalno 20
 • Dvopredmetni diplomski studij Informacijske tehnologije: maksimalno 20

Broj studenata u akademskoj 2017./2018. godini na preddiplomskoj razini:

 • 1. godina: 43
 • 2. godina: 36
 • 3. godina: 40

Broj studenata u akademskoj 2017./2018. godini na dvopredmetnim kombinacijama na diplomskoj razini:

 • Informatologija – Nakladništvo: 5
 • Informatologija – Informacijske tehnologije: 16
 • Nakladništvo – Informacijske tehnologije: 6

Molim da ukratko opišete programe koji su relevantni za IT industriju i koliko studenata upisujete predstojeće akademske godine u svaki od njih. Koje uvjete kandidati moraju zadovoljiti za upis?

Za IT zajednicu je relevantan dvopredmetni diplomski studij Informacijske tehnologije. Temeljni je cilj studija osposobiti stručnjake koji će biti sposobni implementirati informacijske tehnologije u različitim okruženjima i koji će stoga moći: analizirati, oblikovati i održavati informacijski sustav, samostalno koristiti tehnike programiranja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda ili usluga za specifične potrebe korisnika te upravljati informacijskim sustavima u različitim organizacijama. Detalji programa su dostupni ovdje.

Preduvjet za upis na dvopredmetni diplomski studij Informacijske tehnologije je primarno završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova. Studij mogu upisati i studenti koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova uz polaganje razlikovnih ispita. Razlikovne ispite obvezno je položiti prije polaganja kolegija iz redovnog programa. Razlikovnim kolegijima smatraju se sljedeći kolegiji s Preddiplomskog studija informatologije: Osnove informacijske tehnologije, Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja, Baze podataka 1, Oblikovanje mrežnih stranica, Baze podataka 2 te Metapodatci i identifikatori. Točan broj razlikovnih ispita čije se polaganje traži ovisi o prethodno završenom preddiplomskom studiju kandidata i utvrđuje se prilikom upisa.

Na kojim radnim mjestima se najčešće zapošljavaju vaši studenti nakon završetka školovanja?

Studenti koji se zapošljavaju u privatnom sektoru konkuriraju i zapošljavaju se na radnim mjestima (FFOS u IT tvrtkama): Član support tima, full-stack developer, web developer, backend developer i druga radna mjesta koja IT tvrtke prema svojim klasifikacijama definiraju. Također, studenti se zapošljavaju u tvrtkama iz sektora nakladništva te u javnom sektoru u tzv. baštinskim ustanovama (Arhivi, Knjižnice, Muzeji) ustanovama (ali se taj trend upošljavanja smanjuje u korist IT sektora) kao i u školama kao profesori informatike (uz polaganje PPDMI) ili školski knjižničari.

Imate li prilagođene programe za zaposlene, tj. one koji nisu vaši redoviti studenti?

Filozofski fakultet Osijek ne izvodi izvanredne studije tako da niti navedeni studiji ne upisuju studente uz rad.

Što vas izdvaja od “konkurencije”? Zašto bi kandidati trebali upisati baš vaš fakultet? Koje su najveće prednosti vaših programa?

ICT sektor je vrlo široko područje. Smatramo kako nije nužno gledati na ICT sektor isključivo kroz prizmu inženjerskih ili matematičkih znanja i vještina jer je organizacija posla unutar IT tvrtki timskog karaktera gdje se traži raznolikost timova čija će specifična znanja i vještine pridonijeti zajedničkom cilju tima. Ishodi učenja tijekom studija vezani su uz poznavanje i primjenu osnovnog skupa tehnologija koje oblikuju suvremeno digitalno doba. Prvenstveno se misli na poznavanje pojmova operativnih sustava, tehnologija vezanim uz mrežno okruženje, mobilno okruženje, baza podataka, sve do tehnologija za kreiranje novonastalih vrijednosti kroz specifična znanja dizajniranja korisničkih sučelja i poboljšavanja korisničkih iskustva, projektiranja rješenja, razvoja (programiranja), implementiranja i održavanja informacijskih sustava u najširem smislu pojma. Pri tome se stavlja naglasak na sliku u cjelini, a studente se potiče da tijekom i nakon završetka studija odluče u kojem se smjeru žele usavršavati. Studijske grupe su male što omogućuje kvalitetan rad u grupi, ali i dovoljno prostora za individualni pristup svakom studentu. Opremljeni smo s računalnim učionicama na Windows i MacOs operativnom sustavima. Redovito šaljemo najbolje i najzainteresiranije studente na IT konferencije i hackathone o trošku fakulteta. Tragom načela interdisciplinarnog pristupa kojega njegujemo na studiju, studenti zajedno s IT zajednicom kroz vježbališta i radilišta praktično primjenjuju stečena znanja koristeći se dostupnim tehnologijama i znanstvenim spoznajama. Studenti po završetku studija postaju zaokruženi djelatnici i uz specifična područna znanja i kompetencije, možemo se pohvaliti s njihovom komunikativnosti (kako usmenom i pisanom), poznavanjem engleskog jezika kao i sklonosti timskom radu.

Surađujete li s tvrtkama i kako prilagođavate nastavne programe tržišnim potrebama?

Filozofski fakultet Osijek surađuje s udrugom Osijek Software City i tvrtkama članicama od samog početka njihovog djelovanja. Na preddiplomskoj razini dobar dio studenata obaveznu praktičnu nastavu odrađuje u IT tvrtkama. U izradi dvopredmetnog diplomskog studija Informacijske tehnologije sudjelovale su IT tvrtke. Studij je rezultat napora Odsjeka za informacijske znanosti da svojim znanjima i iskustvom studentima pruži program koji će svojim ishodima učenja pridonijeti njihovom zaposlenju u IT tvrtkama nakon završetka studija.

Sudjelujete li u “izvannastavnim”, tj. aktivnostima u zajednici ili OSC-u?

FFOS kontinuirano aktivno sudjeluje u OSC aktivnostima. Nekoliko primjera:

Studente se aktivno motivira da se tijekom studija uključe u one izvannastavne aktivnosti koje su u području njihovog posebnog interesa.

Uspijevaju li vaši studenti dobiti stipendije za financiranje troškova školovanja i na koji način?

Naši studenti su korisnici STEM stipendija kao i svih ostalih dostupnih stipendija kao rezultat provedenih natječaja prema njihovom kriteriju ocjena ili drugim kriterijima kojima udovoljavaju. Točne podatke o broju studenata, načinima stipendiranja i iznosima FFOS ne vodi podatke.

 

Najave događaja

 • Nema nadolazećih događaja.

Ostavi Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *